Bir parça için gerekli şekillendirme operasyonlarının birden çok kademede ardışık kalıplarla veya aynı kalıp şasisi içinde yapılması transfer kalıpları ile olmaktadır.

Transfer kalıpları içinde istasyonlar arasında yarı mamul parçanın taşınması işi kalıp içi otomasyon olarak tanımlanır.

TENERAL’de kalıp içi otomasyonun pnömatik ve servo kontrollü uygulamaları projelendirilmektedir.

kalip-ici-otomasyon